Κοινότητα Εμπορείου

Επικοινωνία - Γραμματέας:  Δαρζέντας Μάριος
Τηλ: 2286081333
E-mail: emporeio@thira.gov.gr