Επιτροπές

Δημοτική Επιτροπή

---

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

---

Εκτελεστική Επιτροπή

---

Επιτροπή Διαβούλευσης

---

Τουριστική Επιτροπή

---

Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό έτους 2020

---