Δημογραφικά Στοιχεία

Τα δημογραφικά στοιχεία του Δήμου Θήρας, σύμφωνα με τα δεδομένα και την ανάλυση Απογραφής του 2011:

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - ΚΤΙΡΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 15.550
DE FACTO ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 17.752
ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 13.018
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 14.066
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 14.317

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΦΥΛΟ

Άρρενες 7.826
Θήλεις 7.724

ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ

0-9  ετών 1.914
10-19 ετών 1.668
20-29 ετών 2.300
30-39 ετών 2.989
40-49 ετών 2.311
50-59 ετών 1.851
60-69 ετών 1.218
70+ ετών 1.299

Μέση ηλικία 37

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Άγαμοι 6.488
Έγγαμοι, με σύμφωνο συμβίωσης και σε διάσταση 7.916
Χήροι και χήροι από σύμφωνο συμβίωσης 670
Διαζευγμένοι και διαζευγμένοι από σύμφωνο συμβίωσης 476

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Αριθμός νοικοκυριών 5.862
Μέσο μέγεθος νοικοκυριού 2,59
Αριθμός πυρηνικών οικογενειών 4.297

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

Ελληνική 12.376
Άλλη 3.174

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Άτομα γεννηθέντα το 2004 και πριν)

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

Πρωτοβάθμια 4.127
Δευτεροβάθμια - Μεταδευτεροβάθμια 6.354
Τριτοβάθμια 1.487
Λοιπά 2.287

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΧΟΛΙΑΣ

Απασχολούμενοι 6.687
Ζητούσαν Εργασία 980
Μαθητές/Σπουδαστές 2.344
Συνταξιούχοι 2.026
Οικιακά 2.003
Λοιπά 1.510

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πρωτογενής 236
Δευτερογενής 1.121
Τριτογενής 5.330

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Προ του 1960 2.942
1961-1985 5.562
1986-2000 4.258
2001 και μετά (περιλαμβάνονται και τα υπό κατασκευή) 1.555

ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 13.057
ΚΤΙΡΙΑ ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.260

ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κατοικία 9.259
Εκκλησία-μοναστήρι 384
Ξενοδοχείο 936
Εργοστάσιο-εργαστήριο 80
Σχολικό κτίριο 42
Κατάστημα-γραφείο 1.043
Σταθμός αυτοκινήτων (πάρκινγκ) 136
Νοσοκομείο-κλινική κλπ 7
Άλλη χρήση 1.170

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ