Τηλεφωνικός Κατάλογος

 

(Τηλεφωνικό Κέντρο Δήμου Θήρας: 2286360100)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

Τηλ. 2286360101, 110
Email: agao@thira.gov.gr

 

Αντιδήμαρχος Λιγνός Ιάκωβος

Τηλ. 2286360115

Αντιδήμαρχος Μάινας Ιωάννης

Τηλ. 2286360114

Αντιδήμαρχος Λειβαδάρος Ανδρέας

Τηλ. 2286360129

Αντιδήμαρχος Κατσίπης Νικόλαος

Τηλ. 22863601

Αντιδήμαρχος Ρούσσος Ιωάννης

Τηλ. 2286360129

Αντιδήμαρχος Καμπουράκης Νικόλαος

Τηλ. 2286360112

Αντιδήμαρχος Βαρβαρήγος Γεώργιος

Τηλ. 2286033829

Αντιδήμαρχος Τζούρος Ελευθέριος

Τηλ. 2286024828

Αντιδήμαρχος Αργυρός Νικόλαος

Τηλ. 2286023104

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ι

Τηλ.  2286033829

Email: okmp@thira.gov.gr

Web: https://www.okmp.gr/

Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

Τηλ. 2286360149

Email: nomiki@thira.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΠΠΟΣ

Τηλ. 2286024828

Email: dappos@thira.gov.gr 

Web:  https://dappos-santorini.com/

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Δημοτική Αστυνομία

Τηλ. 2286022484
Email: da@thira.gov.gr

 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Γραφείο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Τηλ. 2286360103
Email: mhx@thira.gov.gr

 

Γραφείο Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Τηλ. 2286360194

Email: prog@thira.gov.gr

 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Γραφείο Προϊσταμένου

Τηλ. 2286022684

Γραφείο Έκδοσης Αδειών

Τηλ. 2286023104

Email: domisi@thira.gov.gr

Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών

Τηλ. 2286028216, 2286028975

Email: domisi@thira.gov.gr

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Γραφείο Προϊσταμένου
Τηλ. 2286360146

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Γραφείο Προϊσταμένης

Τηλ. 2286360191

Email: prosopiko@thira.gov.gr

 

 

 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Γραφείο Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου

Τηλ. 2286034273
Email: dsthiras@thira.gov.gr

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Νομικού Γεωργία

Τηλ. 2286360108
Email: dsthiras@thira.gov.gr

 

Γραμματεία Δημοτικής Επιτροπής

Τηλ. 2286360192
Email: de@thira.gov.gr

 

Γραμματεία Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τηλ. 2286360194
Email: epz@thira.gov.gr

 

Γραμματεία Εκτελεστικής Επιτροπής

Τηλ. 2286360194
Email: ee@thira.gov.gr 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Γραφείο Προσωπικού

Τηλ. 2286360141, 142
Email: prosopiko@thira.gov.gr

Πρωτόκολλο

Τηλ. 2286360150, 151, 152
Email: prot@thira.gov.gr

 

ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

Δημοτολόγιο

Τηλ. 2286360180, 119
Email: dimotologio@thira.gov.gr

Ληξιαρχείο Θήρας

Τηλ. 2286360176, 179
Email: lix@thira.gov.gr

Ληξιαρχείο Οίας

Τηλ. 2286071228
Email: lixoias@thira.gov.gr

ΚΕΠ Θήρας

Τηλ. 2286360123, 124, 125
Email: d.thiras@kep.gov.gr

ΚΕΠ Οίας

Τηλ. 2286360600, 2286071960, 27137
Email: k.oias@kep.gov.gr

ΚΕΠ Θηρασίας

Τηλ. 2286360610, 2286029143, 29238
Email: k.oias-thirasias@kep.gov.gr

Γραφείο Πολιτικών Γάμων

Τηλ. 2286360104, 134
Email: gamoi@thira.gov.gr

 

 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Γραφείο Προϊσταμένου
Τηλ. 2286360157

Κέντρο Κοινότητας

Τηλ. 2286033023
Email: kkthiras@thira.gov.gr

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γραφείο Προϊσταμένης

Τηλ. 2286360154

Email: oikonomiki@thira.gov.gr

Γραφείο ΤΑΠ

Τηλ. 2286360155
Email: tap@thira.gov.gr

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Λογιστήριο

Τηλ. 2286360130
Email: logistirio@thira.gov.gr

Γραφείο Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής

Τηλ. 2286360104
Email: xep@thira.gov.gr

Γραφείο Μισθοδοσίας

Τηλ. 2286360146

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Γραφείο Εσόδων

Τηλ. 2286360139, 138
Email: esoda@thira.gov.gr

 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ταμείο

Τηλ. 2286360134, 132
Email: tameio@thira.gov.gr

Ταμείο (γκισέ)

Τηλ. 2286360136
Email: tameio@thira.gov.gr

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Γραφείο Προμηθειών

Τηλ. 2286360187, 188
Email: prom@thira.gov.gr 

Κεντρική Αποθήκη

Τηλ. 2286030640
Email: apothiki@thira.gov.gr

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γραφείο Προϊσταμένης

Τηλ. 2286360185

Email: perivallon@thira.gov.gr

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γραφείο Πρασίνου

Τηλ. 2286025897

Email: perivallon@thira.gov.gr

Γραφείο Περιβάλλοντος

Τηλ. 2286360193

Email: perivallon@thira.gov.gr

 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Γραφείο Κίνησης Καθαριότητας

Τηλ. 2286360198
Email: kathariotita@thira.gov.gr

 

 

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Γραφείο Κίνησης Οχημάτων
Τηλ. 2286021295
Email: kinisi@thira.gov.gr

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γραφείο Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων

Τηλ. 2286023546, 2286024784
Email: adeieskat@thira.gov.gr

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γραφείο Προϊσταμένου

Τηλ. 2286360164

Email: dty@thira.gov.gr

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Δ/νσης

Τηλ. 2286360167

Email: dty@thira.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ

Γραφείο Μελετών Έργων

Τηλ. 2286360164

Email: dty@thira.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

Γραφείο Διαχείρισης Απλών Συντηρήσεων και Επισκευών Έργων (Υδραυλικές και Τεχνικές Εργασίες)

Τηλ. 2286360160, 163

Email: dty@thira.gov.gr

Γραφείο Υδραυλικών

Τηλ. 2286360160, 163

Email: ydra@thira.gov.gr

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Γραφείο Η/Μ έργων και συντηρήσεων

Τηλ. 2286360168, 166

Email: dty@thira.gov.gr

Γραφείο Ηλεκτρολόγων

Τηλ. 2286360197

Email: ilek@thira.gov.gr

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Θηρασίας

Τηλ. 2286360165

Email: k.oias-thirasias@kep.gov.gr

Οίας

Τηλ. 2286071228

Email: oia@thira.gov.gr

Ημεροβιγλίου

Τηλ. 2286023033

Email: imerovigli@thira.gov.gr

Βουρβούλου

Τηλ. 2286022112

Email: vourvoulos@thira.gov.gr

Θήρας

Τηλ. 2286023175

Email: fira@thira.gov.gr

Καρτεράδου

Τηλ. 2286022774

Email: karterados@thira.gov.gr

Μεσαριάς

Τηλ. 2286031604

Email: mesaria@thira.gov.gr

Επισκοπής Γωνιάς

Τηλ. 2286031451

Email: episkopi@thira.gov.gr

Έξω Γωνιάς

Τηλ. 2286360123

Email: exogonia@thira.gov.gr

Πύργου Καλλίστης

Τηλ. 2286031226

Email: pirgos@thira.gov.gr

Μεγαλοχωρίου

Τηλ. 2286081333 2286081046

Email: megaloxori@thira.gov.gr

Ακρωτηρίου

Τηλ. 2286081333 2286081364

Email: akrotiri@thira.gov.gr

Εμπορείου

Τηλ. 2286081333

Email: emporeio@thira.gov.gr

 

 

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Τηλ. 2286028362

Email: dltthiras@santoriniports.gov.gr  

Web: https://www.santoriniports.gov.gr

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης

Τηλ. 2286025393, 25394  

Email: deyathira@otenet.gr

Web: https://deyathira.gr/

Γεωθήρα Μ.Α.Ε.

Τηλ. 2286023021

Email: info@geothira.gr

Web: http://www.geothira.gr/