Εκδηλώσεις | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΒοήθειαΣτη λίστα εμφανίζονται όλες οι ανηρτημένες οι εκδηλώσεις με βάση την Ημερομηνία Δημοσίσευής τους. Στο επάνω τμήμα της λίστας εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες.

Πατώντας πάνω στο αντίστοιχο πεδίο της λίστας (π.χ. Φορέας) η λίστα ανακατανέμει τις εκδηλώσεις θέτοντας με αλφαβητική σειρά τα περιεχόμενα του συγκκεκριμένου πεδίου.

Είναι τέλος εφικτή η αναζήτηση μέσω της φόρμας οποιαδήποτε από τις ανηρτημένες εκδηλώσεις, με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου ή των αντίστοιχων πεδίων.


Αναζήτηση

Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης Φορέας Υπηρεσία Τίτλος Τοποθεσία Ημερομηνία Εκδήλωσης
13/10/2020 Δήμος Θήρας Γραφείο Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Διαδικτυακή Ημερίδα - "Διαδραστικές Δράσεις για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια" Διαδικτυακή Πλατφόρμα 20/10/2020
16/03/2018 Δήμος Θήρας Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΗΡΑΣΙΑ 16/03/2018
03/08/2017 Δήμος Θήρας Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΕΛΛΙΝΑ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟ / ΘΗΡΑΣΙΑ 04/08/2017
06/07/2017 Δήμος Θήρας Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις 39o ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ, 3-17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Συνεδριακό Κέντρο Π.Μ. Νομικού 17/09/2017
29/06/2017 Δήμος Θήρας Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2017-18, 08/07/17 - 28/04/2018 28/04/2018
27/01/2017 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ Ίδρυμα Λουκά & Ευάγγελου Μπελλώνια 03/02/2017
27/01/2017 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ Ίδρυμα Λουκά & Ευάγγελου Μπελλώνια 04/02/2017
25/10/2016 Δήμος Θήρας ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΜΠΕΛΛΩΝΕΙΟ Μπελλώνειο Πολιτιστικό Κέντρο 29/10/2016
25/08/2016 Δήμος Θήρας Παρουσίαση Ιστορικού Αρχείου Δήμου Θήρας Μπελλώνειο Πολιτιστικό Κέντρο 29/09/2016
29/07/2016 Νομικά Πρόσωπα Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ. Θέατρο Σκιών Βουρβούλος 21/05/2016
1234567Επόμενη Σελίδα