Νομοθεσία | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Νομοθεσία

Κανονισμός 2016/679

Download

Ν. 4624

Download

Κατευθυντήριες Γραμμές

Download

Βασικές αρχές συμμόρφωσης

Download

Πρόσβαση δημότη σε διοικητικά έγγραφα

Download