Νομοθεσία | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Νομοθεσία

pdf

Κανονισμός 2016/679

Download
pdf

Ν. 4624

Download
pdf

Κατευθυντήριες Γραμμές

Download
pdf

Βασικές αρχές συμμόρφωσης

Download
pdf

Πρόσβαση δημότη σε διοικητικά έγγραφα

Download